GP-Auktionsbyrå       ALLTID I ROPET - JÄMT I SLAG
  Gerd och Pierre Branquet

GP-Auktionsbyrå i ED Auktioner Juridik Om oss Kontakt Villkor Stämplar Länkar Bildgalleri GÄSTBOK

 

 

 

Villkor

Auktionsvilkor

SÄLJARE:

 • Vi köper inte upp auktionsgods eller bedriver loppisförsäljning av egna eller andras varor
 • Vi säljer enbart på provision
 • Vi kan hjälpa till med flyttförsäljning och dyligt av mindre mängder gods i mån av plats vid våra ordinarie auktioner
 • Våran provision vid hela bon 18% på slagpriset
 • Fastigheter, jord och skogsegendomar efter överenskommelse
 • Övrigt gods efter överenskommelse
 • Nedpackning och iordningställande av gods samt transport debiteras efter timtaxa
 • Fordonskostnad efter överenskommelse
 • Moms tillkommer på auktionsprovision och timkostnad
 • Fri annonsering på vår hemsida www.gpauktioner.se
 • Tidningsannonser betalas till självkostnadspris
 • Kopia av auktionsprotokoll överlämnas alltid till kund
 • Redovisning sker enligt överenskommelse
 • Vi innehar FA-skattsedel och är momsregistrerade

KÖPARE:

 • KONTANT betalning vid klubbslaget i Svensk eller Norsk valuta.
 • Omräkning i kurs görs ej. Norsk valuta tages rakt av mot valör.
 • Inga betalkort mottages
 • Inga slagavgifter
 • Ingen budavgift
 • Ingen moms på "Vanliga varor"
 • Moms tillkommer dock på varor som säljes åt momspliktig näringsidkare t.ex. lantbruksmaskiner, verkstadsmaskiner och dyligt
 • Information om vilka varor som är momspliktiga anges vid respektive auktionstillfälle
 • Droit de suite (DDS), är en rätt för upphovsmannen, eller dennes arvingar. Dessa ska få ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och vissa brukskonstverk. Det gäller även utländska konstnärer eller deras efterlevande med vissa nationaliteter. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Ersättningen är fem procent av försäljningspriset, exklusive moms.
  Ersättningen gäller endast vid vidareförsäljning, det innebär att första försäljningen inte omfattas av rätten. Inte heller omfattas försäljning direkt från konstnären eller dennes dödsbo. Droit de suite regleras i 26 j § upphovsrättslagen och ordningen infördes 1996.
  Minimipris gäller
  För att undvika vissa praktiska problem med ersättningsordningen har ett minimipris införts. Försäljningar till lägre pris än minimipriset ger inte rätt till ersättning. Minimipriset är bestämt till en tjugondel (1/20) av ett basbelopp, d.v.s. 5 procent av ett basbelopp (enligt lag om allmän försäkring). Det innebär att minimipriset för 2007 är 2015 kronor.

   

  Vi följer Konsumentverkets regler

Copyright © 2005 Gerd och Pierre Branquet. Alla rättigheter reserverade.

Räknar endast varje IP-adress en gång

Totala antalet besök på våra sidor:

 

 

TEAM GOKART i ED

dsc01225

Läs mer>>

ÄLGFARMEN i ED

dsc00371

Läs mer>>

 

Café i lanthandels miljö

affären_0002

Läs mer>>